Handreikingen

Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

‘Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage’. Dat is het motto van de handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen die de VNG en de Commissie samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. De handreiking staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de m.e.r.-professional: 

  • Hoe kijk en weeg je integraal?
  • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouw je het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

Handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage

De handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage is bedoeld als inspiratiebron voor bevoegd gezagen en adviesbureaus die sociale effecten willen meenemen in milieueffectrapportage. De handreiking gaat in op:

  • Wat zijn sociale effecten?
  • Waarom wil je sociale effecten in beeld brengen?
  • Wanneer onderzoek je sociale effecten?
  • Hoe krijg je zicht op sociale effecten?
  • Welke stappen moet je doorlopen?