Handreikingen

Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

‘Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage’. Dat is het motto van de handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen die de VNG en de Commissie samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. De handreiking staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de mer-professional: 

  • Hoe kijk en weeg je integraal?
  • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouw je het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

 

Handreiking Afwegingskader voor omgevingsvisies

De VNG heeft in 2019 met 9 gemeenten en 1 omgevingsdienst verschillende afwegingskaders voor de omgevingsvisie getest.
Uit de proef blijkt dat een vroeg ingezet milieueffectrapport helpt bij het opstellen van de visie en de participatie, omdat het rapport de hele breedte van de fysieke leefomgeving omvat. De voordelen zijn er vooral als het milieueffectrapport met het complete visieproces wordt vervlochten. In de praktijkproef is hier een stappenplan voor ontwikkeld. Zo is het – voor de visie veelal verplichte – milieueffectrapport een praktisch hulpmiddel bij het maken van keuzes voor de visie. 
De resultaten van de praktijkproef zijn beschreven in de handreiking Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie.

 

Handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage

De handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage is bedoeld als inspiratiebron voor bevoegd gezagen en adviesbureaus die sociale effecten willen meenemen in milieueffectrapportage. De handreiking gaat in op:

  • Wat zijn sociale effecten?
  • Waarom wil je sociale effecten in beeld brengen?
  • Wanneer onderzoek je sociale effecten?
  • Hoe krijg je zicht op sociale effecten?
  • Welke stappen moet je doorlopen?