Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

'Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage'. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectenrapportage samen hebben opgesteld. De handreiking helpt bestuurders en planmaker om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. 

 

Video's pilots Omgevingswet en milieueffectrapportage

Enkele jaren heeft de Commissie in verschillende pilotprojecten ervaring opgedaan met de werkwijze volgens de Omgevingswet. Omgevingsvisies en omgevingsplannen hebben een andere inhoud dan structuurvisies en bestemmingsplannen. En dit heeft ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten. Over de pilotervaringen hebben we enkele video's gemaakt:

 

Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

De Omgevingswet biedt een nieuw kader voor ruimtelijke besluiten. Het omgevingsplan is één van de nieuwe instrumenten waarin integrale afwegingen gemaakt gaan worden voor een gebied. 
Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

 

Video's over de pilots omgevingsplannen en m.e.r. - 2017

In 2016 en 2017 deed de Commissie in verschillende pilotprojecten ervaring op met de werkwijze volgens de Omgevingswet. Omgevingsvisies en omgevingsplannen hebben een andere inhoud dan structuurvisies en bestemmingsplannen. En dit heeft ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten. Over de pilotervaringen hebben we enkele video's gemaakt: