Handreiking Erfgoed en Ruimte

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom vaak een rol bij ruimtelijke planvorming. De Handreiking Erfgoed en Ruimte van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed biedt veel informatie.