Factsheet Referentiesituatie in milieueffectrapport voor bestemmingsplannen

Het kan bij bestemmingsplannen lastig zijn te bepalen welke elementen bij het voornemen horen en welke bij de referentiesituatie. Dat komt omdat bijvoorbeeld niet alle voornemens uit een vorig plan gerealiseerd zijn op het moment dat een nieuw plan wordt vastgesteld. In de factsheet Referentiesituatie in milieueffectrapport voor bestemmingsplannen:

  • Wat is de referentiesituatie?
  • Waar bestaat de referentiesituatie uit?
  • Waar bestaat het voornemen uit?