Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van omgevingsbeleid blijven gezondheidseffecten vaak impliciet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat gezondheidseffecten wel geëxpliciteerd kunnen worden mét aandacht voor bijbehorende onzekerheden. Als gezondheid een belangrijk onderdeel vormt van het omgevingsbeleid, beveelt het PBL aan om een ‘gezond alternatief’ te formuleren.
Rapport Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid