Factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage

Een plan of project kan een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Groen in of nabij de stedelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Op welke manier kan het positieve effect van groen het beste een plek krijgen in milieueffectrapportage. In de factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage:
• Wat is het effect van groen op gezondheid?
• Bestaan er maten voor groen in de leefomgeving?
• Welke informatie over groen moet er in een milieueffectrapport?
• Waar vind ik meer informatie?