Factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage

Voor visies, plannen en projecten over windenergie worden milieueffectrapporten opgesteld. Hoe vind je de beste locaties voor windturbines? Hoe ga je om met de effecten voor het landschap, de natuur en met de hinder voor omwonenden? En hoe organiseer je de participatie?
De factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage gaat in op vragen als:  

  • Waarom hier en niet elders?
  • Hoe zet je turbines het beste neer?
  • Zijn ze schadelijk voor de natuur?
  • Op welke plaatsen zijn ze zichtbaar?
  • Waar leiden geluid, slagschaduw en nachtelijke verlichting tot hinder?