Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 13 december 2018

  • Lourens Loeven nieuwe algemeen secretaris/directeur NL
  • 12 februari 2019: Kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.
  • Adviestarieven 2019 vrijwel gelijk aan 2018
  • Europees Hof: huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet
  • Regionale energiestrategie en de meerwaarde van milieueffectrapportage
  • Milieueffectrapport onderzoekt mix van duurzame energiebronnen
 
  Lourens Loeven

Lourens Loeven nieuwe algemeen secretaris/directeur NL

Lourens Loeven (51) wordt per 1 maart 2019 de nieuwe algemeen secretaris/directeur NL van de Commissie m.e.r. Op dit moment is hij directeur van het PMB, dat het project- en programmamanagement verzorgt van complexe gebiedsontwikkelingen waaronder Zuidas, IJburg en Haven-Stad in Amsterdam-West en stedelijke programma’s zoals Amsterdam Klimaatneutraal, Omgevingswet en Luchtkwaliteit.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen of Participatie 3

12 februari 2019: Kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.

Monitoren en evalueren in milieueffectrapportage wordt belangrijker onder de Omgevingswet. In welke gevallen moet dit? Hoe zet je een monitoringsplan op? Hoe bepaal je wanneer maatregelen achter de hand ingezet worden? In de kennissessie delen we ervaringen en werken we met voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook uw eigen case inbrengen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  tarieven

Adviestarieven 2019 vrijwel gelijk aan 2018

De tarieven 2019 voor advisering door de Commissie m.e.r. zijn door de minister van IenW goedgekeurd. Als gevolg van indexering stijgen de tarieven met gemiddeld 2% ten opzichte van 2018. De staffel naar overheidslaag blijft.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Europees Hof: huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet

Het Europese Hof van Justitie gaat mee in het eerdere advies van de Advocaat-Generaal over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooruitlopend op het oordeel van de Nederlandse rechter zegt het Hof dat het PAS in zijn huidige vorm niet lijkt uit te sluiten dat beschermde natuurgebieden worden aangetast. De samenvatting met belangrijkste conclusies voor de m.e.r.-praktijk staan op onze website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Regionale energiestrategie en de meerwaarde van milieueffectrapportage

In een regionale energiestrategie onderzoekt een samenwerkingsverband van provincies, gemeenten en waterschappen de mogelijkheden voor de uitvoering van de energietransitie. In januari komt de Commissie met een factsheet over de inzet van milieueffectrapportage bij deze verkenningen. Het vergelijken van keuzes voor het invullen van de opgave en het in beeld brengen van de milieugevolgen staan centraal.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  energietransitie

Milieueffectrapport onderzoekt mix van duurzame energiebronnen

De gemeente Bergen heeft de hoge ambitie om in 2030 volledig gebruik te maken van duurzame energie en te voorzien in de eigen energiebehoefte. In het milieueffectrapport Energielandschap Wells worden verschillende energiebronnen en locaties op haalbaarheid en effecten onderzocht. Voor omwonenden en besluitvormers vraagt de onderbouwing van de gekozen locaties veel aandacht. De Commissie adviseert dit nog beter te onderbouwen.

Lees meer