Adviestarieven 2019 vrijwel gelijk aan 2018

Nieuwsbericht | 12 december 2018

De tarieven 2019 voor advisering door de Commissie m.e.r. zijn door de minister van IenW goedgekeurd.  Als gevolg van indexering stijgen de tarieven met gemiddeld 2% ten opzichte van 2018. De staffel naar overheidslaag blijft.

Bij adviezen aan provincies en Rijk die in het lage tarief vallen, wijzigt de omschrijving.  Tot en met 2018 gold dit lage tarief voor provincies en Rijk voor respectievelijk technische dijkversterkingen en spits- en bufferstroken.
In de praktijk blijkt advisering over deze projecten vaak minder eenvoudig dan verwacht. Vanaf 2019 geldt daarom dit lage tarief voor eenvoudige adviestrajecten en bepaalt de directeur van de Commissie op basis van discretionaire bevoegdheid wanneer sprake is van eenvoudig.  Het tarief voor een second opinion m.e.r.-beoordeling wordt gewijzigd naar een maatwerktarief met een minimum van € 9.250. Want de kosten van deze adviseringen blijken in de praktijk aanzienlijk hoger uit te kunnen vallen.

Tarieven voor 2019