Regionale energiestrategie en de meerwaarde van milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 13 december 2018

In een regionale energiestrategie onderzoekt een samenwerkingsverband van provincies, gemeenten en waterschappen de mogelijkheden voor de uitvoering van de energietransitie.

In januari komt de Commissie met een factsheet over de inzet van milieueffectrapportage bij deze verkenningen. Het vergelijken van keuzes voor het invullen van de opgave en het in beeld brengen van de milieugevolgen staan centraal. We houden u op de hoogte.