995. Bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef te Amersfoort

De gemeente Amersfoort ontwikkelt voor het gebied De Wieken Vinkenhoef een structuurplan. Het plangebied heeft een omvang van 275 hectare en is gelegen ten oosten van rijksweg A28. Ongeveer 70 hectare zal ingericht worden als bedrijventerrein.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-1998 Datum kennisgeving
03-12-1998 Ter inzage legging van de informatie
04-02-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
20-10-1999 Kennisgeving MER
20-10-1999 Ter inzage legging MER
29-12-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

de samenhang tus sen de externe ontsluiting van het bedrijventerrein Vink en hoef en de tweede externe ontsluiting van de VINEX-lokatie Vathorst. De Commissie beschouwt het MER De Wieken/Vinkenhoef tot een goed voorbeeld van een ruimtelijke-ordenings-MER waarin planvorming en m.e.r. tot één integrale aanpak zijn samen gesmeed. Wel is nog naar aanleiding van vragen van de Commissie een aanvullende notitie gemaakt over verkeervervoersituatie in relatie tot Vathorst. Samen met deze informatie is de Commissie van oordeel dat alle essentiële informatie aanwezig is.  

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. Hanou
ir. Wim Keijsers
ir. Bas de Koning
dr. Diana Prins

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amersfoort

Bevoegd gezag
Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018