986. Bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid fasen 2 en 3 (Alkmaar/Heiloo)

De gemeenten Alkmaar en Heiloo zijn voornemens om aan de zuidzijde van Alkmaar, in het gebied Boekelermeer, een bedrijventerrein van in totaal circa 230 hectare te ontwikkelen. Het bedrijventerrein bestaat uit twee fasen (fase 2 en 3). Fase 2 beslaat een oppervlakte van circa 205 hectare en is met name gericht op vestiging van industrie (tot en met milieucategorie 5) en bedrijven uit de sector transport en logistiek. Deze fase sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Boekelermeer-Noord en het geplande bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid fase 1. Fase 3 is circa 25 hectare groot en is bedoeld voor lokale bedrijvigheid uit de gemeenten Heiloo, Limmen en Akersloot, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het bestaande lokale bedrijventerrein Boekel van Akersloot.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-10-1998 Datum kennisgeving
15-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
18-12-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
16-06-1999 Kennisgeving MER
16-06-1999 Ter inzage legging MER
17-08-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing stelde de Commissie vast dat het MER de voor de besluitvorming essentiƫle informatie bevatte.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
Henk Janssen
drs. Robert Jan Jonker
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Alkmaar
Heiloo

Bevoegd gezag
Alkmaar
Heiloo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 11 feb 2008