963. Econergy Productie Moerdijk

De initiatiefnemers willen een installatie bouwen voor de productie van een secundaire brandstof uit afvalstoffen. Deze secundaire brandstof, Econergy genaamd, bestaat in hoofdzaak uit papier, karton, hout alsmede een klein deel kunststoffen en wordt geproduceerd in de vorm van pellets met afmetingen van enkele centimeters. De installatie zal een productiecapaciteit hebben van circa 70.000 ton pellets per jaar, waarvoor circa 150.000 ton per jaar aan afvalstoffen verwerkt moet worden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-07-1998 Datum kennisgeving
17-07-1998 Ter inzage legging van de informatie
30-09-1998 Advies uitgebracht
Vastgestelde richtlijnen
Toetsing
13-08-1999 Kennisgeving MER
13-08-1999 Ter inzage legging MER
14-10-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsfase heeft de initiatiefnemer de Commissie drie maal een schriftelijke toelichting op informatie in het MER gegeven. Deze informatie heeft de Commissie betrokken bij haar advies. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Baukema
ir. Joke Koppius-Odink
ing. Sjaak van Loo

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Biothermische Conversie B.V.
Icopower B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018