878. Herziening afvalstoffenterminal Moerdijk

Het voornemen betreft de uitbreiding van de bestaande capaciteit en doorzet van een aantal reeds aanwezige installaties voor de verwerking van verschillende afvalstromen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-05-1997 Datum kennisgeving
07-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
01-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
09-03-2001 Kennisgeving MER
09-03-2001 Ter inzage legging MER
10-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vroeg in het richtlijnenadvies speciale aandacht voor: 

● de extra belasting van de naverbrander en rookgasreiniging als gevolg van uitbreiding van de TRI en de TDI in combinatie met het uit gebruik nemen van de REOX-installatie;

● de beschrijving van het meet- en monitoringsysteem door o.a. een gevoeligheidsanalyse op betrouwbaarheid van het systeem.

De belangrijkste afwijkingen van de richtlijnen t.o.v. het advies hebben betrekking op:

● uitgebreidere vragen naar ontstaan, preventie en verwerking van afvalwaterstromen;

● de expliciete toevoeging dat verwerkingstechnieken die afwijken van het MJPGA-II, zoals verwerking van oil based muds in de TRI en verwerking van kunststofhoudende gebruikte chemicaliënverpakkingen in de TDI in het MER m.b.v. van LCA vergeleken moeten worden met de minimumstandaard uit het MJP GA.

 

De essentiële informatie wa in het MER aanwezig. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan ten aanzien van: monitoringsysteem en bedrijfsvoering, EOX/VOX, ombouw van SBR naar MBR, meest milieuvriendelijk alternatief en energie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Wim Been
ir. Ab Dirkzwager
ir. Middelkamp

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalstoffenterminal Moerdijk B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018