870. Bedrijventerrein Dordtse Kil III

De gemeente Dordrecht heeft het voornemen om een gebied van bruto 150 ha te ontwikkelen tot bedrijventerrein.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-1997 Datum kennisgeving
19-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-02-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-03-1998 Kennisgeving MER
05-03-1998 Ter inzage legging MER
12-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit project is het vervolg op de op 20 juni 1996 stopgezette procedure Ontwikkeling bedrijventerrein Transport Dordrecht1. 

 

1 Zie project 757. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
drs. Derk van Ree
ir. Jan Termorshuizen
ir. Isabel Vries

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dordrecht

Bevoegd gezag
Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018