816. Composteringsinstallatie Zeeasterweg Lelystad

Het gaat om het composteren van 75.000 ton groenafval, organisch bedrijfsafval, organisch bedrijfsafval, organisch agrarisch afval en, in geval van onderhoud of calamiteiten bij Biocel- of andere GFT-verwerkingsinstallaties in Nederland, ook GFT-afval.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-08-1996 Datum kennisgeving
14-08-1996 Ter inzage legging van de informatie
07-10-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-06-1999 Kennisgeving MER
02-06-1999 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
07-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing was de Commissie van oordeel dat het MER op de volgende punten onduidelijk was: inconsistentie in getallen tussen tabellen, hoofdtekst en bijlagen en van definitie van gebruikte begrippen, de wijze waarop de geuremissie en geurverspreiding berekend zijn en de wijze waarop gegevens uit het snuffelploegonderzoek zijn vergeleken met kentalberekeningen en de mogelijke oorzaken van tijdelijk verhoogde emissies en hun relatieve belang voor het ontstaan van hinder. Op deze punten heeft de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld, die door de Commissie bij de toetsing is betrokken. De Commissie concludeert in haar advies dat het MER met de aanvulling voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
dr. ir. Koster

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Janny van der Heijden

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heidemij Realisatie Lelystad BV

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018