728. Rijksweg 74

Het ligt in de bedoeling om als ontbrekende schakel tussen het Nederlandse autosnelwegennet (A67/A73) en de Bundesautobahn 61 de Rijksweg 74 bij Venlo aan te leggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-09-1995 Datum kennisgeving
14-09-1995 Ter inzage legging van de informatie
15-11-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-05-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-05-2001 Kennisgeving MER
28-05-2001 Ter inzage legging MER
21-03-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing Weefvakken Zuiderbrug A73
21-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-12-2009 Kennisgeving MER
22-12-2009 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Het project heeft een grensoverschrijdend karakter omdat tracéalternatieven zowel op Nederlands als op Duits grondgebied liggen. Daarom worden de procedures aan weerszijden van de grens op elkaar afgestemd en zullen de tracénota/MER en de Umweltverträglichkeitsstudie één product vormen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
dr. Henk Everts

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Germany; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018