663. Themapark Waterland Emmen

De gemeente en het dierenpark willen een themapark met het thema water van ongeveer 50 hectare mogelijk maken. Het is de bedoeling dat dit park in de nabijheid van het huidige Noorder Dierenpark op de Noordbargeres komt te liggen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-1995 Datum kennisgeving
04-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
03-03-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
26-11-1996 Kennisgeving MER
26-11-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing b
15-08-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateerde dat het MER en de aanvullingen erop voldoende informatie boden om het milieubelang volwaardig bij de besluitvorming te betrekken. De aanvullende informatie over mobiliteit en de voorzieningen om emissies naar het grondwater te voorkomen heeft de Commissie na beoordeling van de aanvullende informatie als voldoende beoordeeld. De visueel-ruimtelijke effecten van het park (in de verschillende fasen) op de omgeving waren in Landschapsplan Waterland (herziening op de eerste aanvulling op het MER) schetsmatig in beeld gebracht. De visuele relaties van het park met de omgeving werden zo goed als op dit moment mogelijk is weergegeven.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Eric Luiten
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
ir. Jan Termorshuizen
ir. van der Valk

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Emmen
Noorder Dierenpark

Bevoegd gezag
Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018