569. Hoofdstuk Afvalstoffen Provinciaal Milieubeleidsplan Noord-Brabant

De provincie wil een hoofdstuk Verwijdering voor het Milieubeleidsplan 1995 – 1999 vaststellen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-11-1993 Datum kennisgeving
24-11-1993 Ter inzage legging van de informatie
07-02-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-09-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-10-1994 Kennisgeving MER
28-10-1994 Ter inzage legging MER
27-01-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter Driessen
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018