507. Bouwlocatie Delfgauw te Pijnacker

De gemeente wil in het gebied grenzend aan Delft, Delfgauw genaamd, ruim 2000 woningen laten bouwen en een bedrijventerrein van (circa 50 ha) laten aanleggen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-05-1993 Datum kennisgeving
19-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
19-07-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies
Toetsing
01-06-1994 Kennisgeving MER
01-06-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-09-1994 Kennisgeving MER
14-09-1994 Ter inzage legging MER
17-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van een gesprek over het MER heeft de gemeente Pijnacker besloten om het MER aan te vullen en uitstel van de advisering te vragen. Punten van kritiek van de Commissie waren onder andere, dat in het MER onvoldoende was omgegaan met de onzekerheden die de inhoud van het plan beïnvloeden zoals de tracering van de N470 en de tunnel onder de A13 voor het langzame verkeer en openbaar vervoer. Onvoldoende duidelijk was ook welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij de planvorming voor Delfgauw en welke prioriteit deze uitgangspunten onderling hebben. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dick Hamhuis
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pijnacker

Bevoegd gezag
Pijnacker

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018