482. Windmolenpark Eemsmond (Groningen)

Kenetech wil een windenergiecentrale met een jaarlijkse productie 60 miljoen kWh oprichten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-1993 Datum kennisgeving
28-01-1993 Ter inzage legging van de informatie
29-03-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-05-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-06-1994 Kennisgeving MER
09-06-1994 Ter inzage legging MER
08-08-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Omdat het eerste keer was dat de Commissie een MER over windmolens ter toetsing aangeboden heeft gekregen, heeft een voortoetsing van het (deel-)concept plaatsgevonden.  

Er is door de initiatiefnemer veel pionierswerk verricht. De Commissie heeft geconcludeerd dat, behoudens enkele kritische kanttekeningen, het MER en de bijlagen in grote lijnen voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. De kritische kanttekeningen betreffen: de vraag of de voorgenomen activiteit de beoogde opbrengst van 60.106 kWh/jr zal bereiken, de wijze waarop de alternatieven zijn vergeleken en de presentatie van de informatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Grol
drs. Frans Bernard Jacob Koops
ir. Lon Schöne
ir. de Vries

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kenetech Ltd.

Bevoegd gezag
Delfzijl
Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018