469. Grondreinigingsinstallatie BSN te Weert

De bedoeling is de verwerkingscapaciteit van de grondreinigingsinstallatie tot 120.000 ton per jaar uit te breiden.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1992 Datum kennisgeving
17-11-1992 Ter inzage legging van de informatie
18-01-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
28-03-1994 Kennisgeving MER
28-03-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
13-06-1994 Kennisgeving MER
13-06-1994 Ter inzage legging MER
05-07-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het MER gaf te weinig informatie over: aanbodgegevens, capaciteit, doelmatigheid, gekozen reinigingstechniek, milieueffecten, alternatieven. Na informeel overleg met bevoegd gezag, initiatiefnemer en de Commissie is besloten aanvullende informatie op het MER te verstrekken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ir. Johan van der Gun
drs. Klick

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bodemsanering Nederland (BSN) b.v.

Bevoegd gezag
Limburg
Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007