411. Woningbouw Zaanstad

De provincie wil een nieuwe woningbouwlocatie aanwijzen met de daaraan gekoppelde infrastructurele maatregelen voor 3000 à 5000 woningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-1992 Datum kennisgeving
19-03-1992 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-05-1993 Kennisgeving MER
24-05-1993 Ter inzage legging MER
08-06-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-08-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. M.L. de Knegt
dhr. W.A.S. van Meel
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.
dhr. prof. dr. M.J. Wassen

Voorzitter: dhr. ir. K.H. Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. T. Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018