411. Woningbouw Zaanstad

De provincie wil een nieuwe woningbouwlocatie aanwijzen met de daaraan gekoppelde infrastructurele maatregelen voor 3000 à 5000 woningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-1992 Datum kennisgeving
19-03-1992 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-05-1993 Kennisgeving MER
24-05-1993 Ter inzage legging MER
08-06-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Knegt
van Meel
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018