3746. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout uit Harlingen heeft sinds 2020 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee. Dit onder de voorwaarde dat de natuur er niet onder mag lijden. Als dat wel het geval is wordt de zoutwinning verminderd of stopgezet. Elk jaar worden de effecten van de winning daarom gemonitord. Zo vinden diep in de bodem en op het wad metingen plaats en worden onder andere aanwezige vogelsoorten geteld.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2023
08-05-2023 Adviesaanvraag
19-09-2023 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie 2023
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Auditcommissie 2023
De Auditcommissie vindt de rapporten over het winningsjaar 2022 van goede kwaliteit. Het geheel geeft een compleet en samenhangend beeld van de situatie in het gebied. De nieuwe opzet van het hoofdrapport, dat nu een samenvatting en analyse geeft van alle technische achtergrondrapporten, vindt ze van toegevoegde waarde.

Naast haar advies over de monitoring signaleert de Auditcommissie dat recent onderzoek laat zien dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht. De Auditcommissie adviseert aan de verantwoordelijke staatssecretaris Mijnbouw om deze recente inzichten mee te nemen bij het aankomende besluit over de toegestane bodemdaling van de zoutwinning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 14 mei 2024