3650. Uitbreiding zandwinning Amerika te Een (provincie Drenthe)

K3Delta BV wil de bestaande zandwinplas in Amerika, gemeente Noordenveld in Drenthe uitbreiden en herinrichten. Het zand wordt gebruikt als ophoogzand in vooral de huizen- en wegenbouw. De oppervlakte van de uitbreiding is ongeveer 40 hectare, waarvan 10 hectare bedoeld is voor nieuwe natuur. Voor de uitbreiding moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en is een ontgrondingenvergunning nodig. Daarom wordt een plan/project-MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
18-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-01-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
dr. Jacobus (Koos) Groen
ir. Femke Visser

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Noordenveld
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Friesland; Groningen; Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 20 mrt 2023