3611. Lisserbroek Noord en Binnen Turfspoor, gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil 2.400 tot 4.000 woningen en bijbehorende voorzieningen realiseren in twee deelgebieden in Lisserbroek. Daarmee wordt het woningaantal in het dorp maximaal verdriedubbeld. Ook de wegenstructuur om de gebieden te ontsluiten is onderdeel van het plan. Voordat de gemeenteraad van Haarlemmermeer besluit over het plan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-12-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft ambities op het gebied van onder andere klimaatadaptatie, bereikbaarheid en mobiliteit, leefbaarheid en gezondheid, energie en landschappelijke kwaliteit. Gebruik het milieueffectrapport om de ambities voor de gebiedsontwikkeling Lisserbroek concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken, zegt de Commissie in haar advies.

De Commissie adviseert verder om onderscheidende alternatieven op te stellen voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, de verkeersstructuur, duurzame mobiliteit en/of leefkwaliteit. Ook adviseert zij om de komende jaren een monitoringssysteem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ing. Johan Janse
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BPD Ontwikkeling BV, regio Noord-West
GEM Lisserbroek Beheer B.V

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 21 dec 2021