361. GFT-composteringsinrichting Afvalverwerking Rijnmond (AVR)

Het betreft de oprichting van een aërobe GFT-composteringsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 80.000 ton per jaar te realiseren op het terrein tegenover de huidige locatie van de AVR gelegen aan de Torontostraat in het Botlekgebied te Rotterdam.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-05-1991 Datum kennisgeving
21-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
05-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
30-10-1991 Datum kennisgeving
30-10-1991 Ter inzage legging van de informatie
18-12-1991 Advies uitgebracht
2e Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-02-1992 Kennisgeving MER
13-02-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
30-09-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-1993 Kennisgeving MER
30-09-1993 Ter inzage legging MER
02-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het eerste voornemen was om een aërobe composteringsinstallatie voor GFT-afval te realiseren. In aansluiting op het overheidsbeleid, waarin een voorkeur wordt gegeven aan een vergistingsproces, is in oktober 1991 door AVR het voornemen gepubliceerd om bij de compostering van GFT-afval gebruik te maken van een anaëroob proces. Bij evaluatie van aanbiedingen van leveranciers bleek echter dat de kostprijs voor verwerking van een ton GFT-afval volgens de vergistingstechniek (anaëroob) twee keer zo hoog is dan met aërobe technieken. De AVR-directie kreeg van de aandeelhouders geen toestemming tot realisatie van een vergistingsinstallatie. 

Gekozen is voor de procesvariant halcompostering.

AVRAM is reeds met de voorbereidingen voor de bouw begonnen. In juli 1993 heeft de gemeente Rotterdam een bouwvergunning verleend. AVRAM is voornemens de verwerkingsinstallatie in het eerste kwartaal van 1994 in werking te stellen. Daartoe is door initiatiefnemer om een gedoogbesluit voor het tijdelijk ontbreken van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verzocht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Koster
dr. Heiko Nieboer

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018