3573. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout uit Harlingen heeft toestemming om sinds eind 2020 zout te winnen onder de Waddenzee. Maar de natuur in de Waddenzee mag er niet onder lijden. Als dat wel het geval is wordt de zoutwinning per direct verminderd of stopgezet. Dit is het zo­genoemde ‘hand aan de kraan-principe’. Voor dat doel worden elk jaar de effecten van de winning gemonitord.

Procedure en adviezen

Advisering meetjaar 2020
08-12-2021 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie 2021
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2021
Diep in de bodem en op het wad vinden metingen plaats en worden onder andere aanwezige vogelsoorten geteld. Voor de start van de daad­werkelijke zoutwinning zijn in 2018, 2019 en 2020 al metingen verricht om de toekomstige metingen mee te kunnen vergelijken.

De Auditcommissie vindt de rapporten over 2020 en de gegevens van de nulmeting van goede kwaliteit. Het geeft een goed beeld van de situatie in het gebied en biedt goede input voor de monitoring.

De Auditcommissie adviseert de ministers om de nieuwste scenario’s voor zeespiegel­stijging te beoordelen en aan te geven wat dit betekent voor de maximaal toegestane bodemdaling. Het ‘hand aan de kraan’-principe maakt het de ministers mogelijk om op tijd in te grijpen als de ontwikkelingen toch anders blijken dan bedacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 08 dec 2021