3573. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia zout B.V. heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij wordt het ‘hand aan de kraan’-principe gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of gestopt bij teveel bodemdaling of bij aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit.

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2021
De Auditcommissie werkt aan haar advies over het monitoringsjaar 2020.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. mr. dr. A. Freriks
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel
dhr. prof. dr. ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 28 sep 2021