3532. Waterstofproductie uit reststromen op Chemelot (FUREC), provincie Limburg

Energiebedrijf RWE wil op het terrein van Chemelot Geleen waterstof gaan maken uit reststromen, voornamelijk door het gebruik van pellets uit huishoudelijk- en bedrijfsafval. Ook wordt mogelijk afvalwaterzuiveringsslib, petcoke en resten uit de papierindustrie gebruikt. Jaarlijks wil de fabriek 350.000 - 400.000 ton afval omzetten in 40.000 - 60.000 ton waterstof. Voordat de provincie Limburg besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-12-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Als voorzet voor het milieueffectrapport ligt er al een heldere en concrete notitie waarin is aangeven welke milieueffecten onderzocht gaan worden. Door in het milieueffectrapport de fabrieksprocessen gedetailleerd en duidelijk te beschrijven en ook de samenstelling van de gebruikte reststromen, komen de effecten van de nieuwe fabriek goed in beeld. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport ook in te gaan wat de eerdere ervaringen van de beoogde technieken zijn en of er onzekerheden zijn in de uitstoot naar de lucht of het water. Daarbij is het nodig te beschrijven wat de gevolgen zijn voor het milieu bij bijzondere omstandigheden, zoals storingen, onderhoud en calamiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Reinoud van der Auweraert
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Generation NL BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 24 mrt 2021