3490. De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel wil De Nieuwe Kern realiseren, in het gebied tussen Amstel Business Park, NS-station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2. Het plan is om 4.500 tot 6.200 woningen te bouwen en ongeveer 250.000 m2 aan bedrijven, kantoren, horeca en sportvoorzieningen aan te leggen. Voordat de gemeenteraad van Ouder-Amstel besluit over het plan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
12-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente en de grondeigenaren willen een leefbaar en duurzaam gebied ontwikkelen, met aandacht voor onder andere gezondheid, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het gebied kent wel beperkingen, zoals geluid van wegen, spoor en vliegverkeer en de fysiek beschikbare ruimte. De Commissie adviseert om de ambities te vertalen in concrete doelen en daar vervolgens verschillende invullingen bij te ontwikkelen. Gebruik het milieueffectrapport om te onderzoeken welke kansen en belemmeringen er zijn om de ambities waar te maken, zegt zij in haar advies. Besteed speciale aandacht aan de kansen die het geplande centrale park biedt, zowel voor nieuwe bewoners en recreanten als voor de verbinding van natuurgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. dr. H. Goosen
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ouder-Amstel

Bevoegd gezag
Gemeente Ouder-Amstel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 23 nov 2020