3394. Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

De provincie Limburg stelt een Inpassingsplan op voor de verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Landgraaf. Voor de besluitvorming hierover is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-03-2019 Ter inzage legging MER
28-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C02 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 08 apr 2019