3378. Bedrijventerrein Kleefse Waard, Arnhem

De Gemeente Arnhem wil het bedrijventerrein Kleefse Waard tot een volwaardig bedrijventerrein voor toegepaste energie- en milieutechniek en innovatieve industrie ontwikkelen. Hiervoor moet de bestemming van het bedrijventerrein geactualiseerd worden. In het MER worden de effecten onderzocht die voortkomen uit de voortzetting van de industriële activiteiten, en het verder in gebruik nemen van nog niet in gebruik zijnde percelen. Voordat een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan, worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-03-2019 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 08 mrt 2019