336. Zuidelijke ontsluitingsweg Boxtel

De aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg (ZOW) is bedoeld om het industrieterrein te ontsluiten op de rijksweg 2. De ZOW kan ook een functie krijgen in de ver mindering van de verkeersdruk van personenauto's op wegen in de bebouwde kom.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-02-1991 Datum kennisgeving
07-02-1991 Ter inzage legging van de informatie
05-04-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-06-1992 Kennisgeving MER
18-06-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
03-12-1992 Kennisgeving MER
03-12-1992 Ter inzage legging MER
04-12-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-01-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsperiode concludeerde de Commissie dat het MER over het nulplus- en het meest milieuvriendelijk alternatief onvoldoende informatie bevatte. Daartoe werd een aanvullende studie verricht die in december 1992 beschikbaar kwam. Het MER tezamen met de aanvullende studie achtte de Commissie voldoende voor de besluitvorming. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Adrie de Jong
ing. Paul Peeters

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Boxtel

Bevoegd gezag
Boxtel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018