3321. Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen (gemeente Apeldoorn)

De gemeente Apeldoorn wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied van de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen. Daarin maakt de gemeente geen nieuwvestiging mogelijk van agrarische bedrijven, maar bestaande veehouderijen kunnen wel groeien ten opzichte van de huidige situatie. In een milieueffectrapport zijn de gevolgen onderzocht. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In en direct naast het gebied liggen de beschermde natuurgebieden Veluwe en Landgoederen Brummen, die gevoelig zijn voor stikstof. Daarom staat in de regels van het bestemmingsplan dat bedrijven alleen mogen uitbreiden als er geen extra stikstof uit de stallen komt. Daarom is belangrijk om in het milieueffectrapport te kunnen nagaan welke bedrijven kunnen uitbreiden zonder dat ze extra stikstof uitstoten. De berekeningen van de uitstoot van sommige van de veehouderijen in het gebied zijn nu nog niet navolgbaar in het rapport. Als beter onderbouwd is hoeveel dieren nu gehouden worden, welke type stal er staat, en hoe dit er straks na eventuele uitbreiding uit gaat zien, dan wordt ook duidelijk welke bedrijven kunnen uitbreiden zonder extra uitstoot. De Commissie adviseert deze informatie beter te onderbouwen en waar nodig te corrigeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Marinus Kooiman
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 08 okt 2018