3292. Bestemmingsplan Hippische Zone Grandorse

Grandorse is een gebied waar de gemeente Horst aan de Maas diverse ontwikkelingen mogelijk wil maken voor de paardensport. Grote evenementen tot maximaal 260.000 bezoekers per jaar en maximaal 16 paardenbedrijven maken bijvoorbeeld deel uit van het plan. Voordat de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-05-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER 2
03-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. Twee belangrijke onderwerpen waarop nog informatie ontbreekt zijn het verkeer en de effecten op de bedreigde diersoort de das. Grote evenementen kunnen leiden tot files en hoge parkeerdruk, ook met het oog op toeristische trekpleisters in de buurt, zoals Toverland. Dit is nog niet goed bekeken voor Grandorse. Daardoor is nu niet duidelijk of er veel files kunnen ontstaan in bijvoorbeeld Ysselsteyn en bij de oprit van de A67. Ook is onduidelijk of er voldoende parkeergelegenheid is. Dit kan leiden tot ongewenste situaties.
Het gebied is nu grotendeels Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Op het terrein van Grandorse leven veel dassen, een beschermde diersoort. Dassen slapen in een burcht en eten in weilanden. Het rapport geeft niet aan op welke manier dit straks kan. Daardoor is nu onduidelijk wat de schadelijke effecten op de das zijn. De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen, voordat ze een besluit neemt over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
dr. Peter van der Molen
ing. Ben Peters
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 13 nov 2023