3043. Herontwikkeling DroomPark Hooge Veluwe te Schaarsbergen

DroomParken bereidt de herontwikkeling van DroomPark Hooge Veluwe te Schaarsbergen voor. Het plan voorziet onder meer in de toevoeging van recreatiewoningen en de modernisering van bestaande centrumvoorzieningen, zoals het zwembad. De natuurlijke omgeving in en om het park (bos en heide) dient als basis voor de herontwikkeling. De gemeenteraad van Arnhem heeft naar aanleiding van de m.e.r.-beoordeling besloten dat geen MER hoeft te worden opgesteld. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd om een second opinion over de m.e.r.-beoordeling.

Procedure en adviezen

Beoordeling
30-04-2015 Adviesaanvraag
07-07-2015 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies m.e.r.-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

M.e.r.-beoordeling
Een deskundige van de werkgroep van de Commissie m.e.r.: ‘De manier waarop het plan is uitgewerkt, getuigt van respect voor de natuurlijke omgeving waarin het recreatiepark is gelegen.’
De Commissie vindt dat er veel en voldoende gedetailleerd onderzoek is gedaan en dat de m.e.r.-beoordeling goed onderbouwd is ten aanzien van natuur, bodem en water, verkeer, landschap, cultuurhistorie, archeologie en explosieven. Zij oordeelt dat er voldoende informatie aanwezig is om te concluderen dat een milieueffectrapport niet opgesteld hoeft te worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DroomPark Hooge Veluwe

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018