3038. Luchthaven Woensdrecht

Voor de luchthaven Woensdrecht bereidt het ministerie van Defensie een luchthavenbesluit voor. De luchthaven wordt zowel gebruikt voor militair luchtverkeer als voor recreatief en commercieel burgerluchtverkeer. Het besluit moet het gebruik van de luchthaven en de beperkingen aan het grondgebruik er omheen vastleggen. Met dit besluit zal meer ruimte worden gecreëerd voor de commerciële luchtvaart en voor onderhoud en controle van burgervliegtuigen. Ter onderbouwing van het besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2015 Aankondiging start procedure
30-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-06-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailiniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de vergunde activiteiten en de nieuwe ont-wikkelingen goed te beschrijven. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal vliegtuigbe-wegingen, maar ook om ontwikkelingen op de grond, zoals de bouw en het gebruik van een testlocatie voor het nieuwe F35-jachtvliegtuig (JSF). Het gewijzigde gebruik van de vliegbasis zal leiden tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en de verdeling van de hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke veranderingen niet alleen beschrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar hinder toe- of afneemt en hoe deze zo veel mogelijk kan worden beperkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. Yvo Kok-Palma
ing. Rob Vogel
dr. Joost Wesseling

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 10 jun 2021