2889. Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een inpassingsplan opgesteld voor de eerste fase van de uitbreiding van bedrijventerrein Medel. Bij dit inpassingsplan is een MER gemaakt.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-03-2014 Kennisgeving MER
20-03-2014 Ter inzage legging MER
01-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-05-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsings aanvulling op het MER
05-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-07-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat ook het, op advies van de Commissie, aangevulde rapport nog niet compleet is. Het aangevulde rapport bevat nuttige informatie, zoals een duidelijke beschrijving van de toekomstige verkeerssituatie en een goede aanpak voor archeologische vondsten. Het rapport blijft lastig te doorgronden doordat een goede samenvatting ontbreekt.
 
Het aangevulde rapport laat zien dat mogelijk beschermde natuur (bijvoorbeeld de Veluwe en de Uiterwaarden van de Neder-Rijn) schade kan ondervinden door een toename van de luchtverontreiniging die verbonden is aan het bedrijventerrein. Het rapport laat niet zien met welke maatregelen deze schade voorkomen kan worden
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Marinus Kooiman
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 07 jul 2014