2873. Uitbreiding varkenshouderij Adfra Beheer, St. Sebastiaanskapelstraat 9a te Weert

Adfra Beheer BV wil haar varkenshouderij aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a in Weert uitbreiden, waarbij bestaande stallen worden gesloopt en twee nieuwe stallen worden gebouwd. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Weert heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-05-2014 Kennisgeving MER
15-05-2014 Ter inzage legging MER
10-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is prettig leesbaar en zeer overzichtelijk, mede door goed gebruik van illustraties en tabellen. Het rapport geeft daardoor een goed beeld van de betaande situatie, het voornemen en de effecten daarvan. Maar het rapport is volgens de Commissie nog niet compleet. Zo is nog onduidelijk hoe toename van stikstof in kwetsbare natuurgebieden voorkomen kan worden en zijn de effecten voor flora en fauna en archeologische waarden nog onvoldoende duidelijk. De Commissie adviseert daarom het MER op deze punten aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Adfra Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 10 jul 2014