2847. Hof van Cranendonck te Soerendonk

De Raekt Investments B.V. wil de voormalige proefboerderij ‘Praktijkcentrum Cranendonck’ en het gebied daar omheen in de gemeente Cranendonck ombouwen en uitbreiden tot de recreatief toeristische trekker ‘Hof van Cranendonck’. Gedacht wordt aan onder andere een hotel, congres- en vergaderzalen, theater, restaurant en evenemententerrein. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Omdat meer dan 250.000 bezoekers per jaar worden verwacht, wordt ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-09-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-10-2013 Aankondiging start procedure
10-10-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-12-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
01-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-07-2014 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie adviseert in het definitieve rapport beter in te gaan op de verkeerssituatie. Een betere onderbouwing van verkeersprognoses, bouwverkeer, benodigde parkeerplaatsen en toegang voor hulpdiensten vindt de Commissie belangrijk. De verkeerssituatie bepaalt namelijk de gevolgen voor de leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit en overlast) en veiligheid. De Commissie adviseert daarbij meer aandacht te geven aan een goede presentatie van de informatie in het rapport.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een onderbouwing van de marktvraag van de voorziene activiteiten.
  • Een alternatief waarbij ontwatering tijdens de aanleg zoveel mogelijk wordt voorkomen.
  • De bereikbaarheid (verkeer, vervoer en parkeren) op basis van uit te werken scenario’s.
  • Inzicht in de effecten op natuur en landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cranendonck

Bevoegd gezag
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 01 jul 2014