2829. Jazz City gemeente Roermond

Jazz City Leisure BV, Jazz City BV en MGE-RB Roermond Phase 4 BV willen in Roermond Jazz City realiseren. Het plan voorziet in het veranderen van een deel van het bedrijventerrein ‘Willem-Alexander’ tot een Designer Outlet en leisure-voorzieningen, woningen, een hotel, horeca, gebouwde parkeervoorzieningen en openbare ruimte. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is duidelijkheid over de precieze ontsluiting van het gebied noodzakelijk. Een aandachtspunt is dan ook de samenhang met reconstructie van de N280 en in het bijzonder de aansluiting van de Mijnheerkensweg.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-08-2013 Kennisgeving MER
14-08-2013 Ter inzage legging MER
20-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER beschrijft systematisch het voornemen en de milieugevolgen daarvan. Het hoofdrapport geeft voornamelijk een kwalitatieve beschrijving en in de bijlagen zijn de kwantitatieve gegevens opgenomen. De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Joep Lax
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. Josee van Eijndhoven
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roermond

Bevoegd gezag
Gemeente Roermond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 09 okt 2013