2761. Bestemmingsplan bedrijventerrein Stormpolder, gemeente Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil haar bestemmingsplan herzien voor het industrieterrein Stormpolder. Afhankelijk van de locatie op het industrieterrein zijn bedrijven uit maximaal categorie 2 tot en met 5.1. toegestaan. Er wordt een MER opgesteld omdat het bestemmingsplan het kader schept voor mogelijke toekomstige m.e.r. (beoordelings)-plichtige activiteiten.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-02-2013 Ter inzage legging MER
20-02-2013 Kennisgeving MER
26-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie constateert de volgende tekortkomingen:

  • De referentiesituatie en de milieueffecten daarvan zijn niet of onvoldoende navolgbaar beschreven.
  • Het voornemen (de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan) en de milieueffecten daarvan zijn onvoldoende in beeld gebracht.


 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bevoegd gezag
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D36 2011: zuivelfabriek
D37.1 2011: bierbrouwerij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018