265. Rijksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen

Het betreft ombouw van het wegvak Rosmalen – Geffen als schakel van de hoofdverbinding ’s–Hertogenbosch – Nijmegen. In deze verbinding is alleen de ongeveer zeven kilometer tus sen Rosmalen en Geffen niet als autosnelweg uitgevoerd. Dit wegvak bestond bij de start van de procedure nog uit 2 × 2 rijstroken met vijf gelijkvloerse kruisingen. De nieuw aan te leggen autosnelweg volgt behoudens twee uitbuigingen (van respectievelijk 50 en 120 m) het bestaande tracé.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
28-03-1990 Adviesaanvraag
04-04-1990 Datum kennisgeving
04-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
07-05-1990 Advies uitgebracht
Ontheffing
Richtlijnen
15-05-1992 Datum kennisgeving
15-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
14-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-04-1994 Kennisgeving MER
05-04-1994 Ter inzage legging MER
03-05-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bijlage 7, blz. 1

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. dr. J.M. Drees
dhr. drs. H.C. Eerens
dhr. drs. A.L. de Jong
dhr. ir. K. Nije
dhr. dr. ir. E.Ph.J. de Ruiter
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter: dhr. dr. H. Cohen
Werkgroepsecretaris: drs A.I.G. Roijackers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007