2303. Varkenscluster Markelo, gemeente Hof van Twente

Het ontwikkelen van een cluster van zes varkenshouderijen alsmede een mestverwerkingsinstallatie.  De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het milieueffectrapport: een onderbouwing van de locatiekeuze; de effecten op natuurgebieden; de emissies van ammoniak en fijn stof en de mate waarin geurhinder optreedt; de effecten op het landschap.   De gemeenteraad van de Overijsselse gemeente Hof van Twente heeft op 3 maart 2011 in een extra vergadering definitief een streep getrokken door het plan voor de realisatie van een varkenscluster in Markelo. De fractie van het CDA steunt het plan voor de concentratie van zes varkensbedrijven niet langer en daardoor bestond er in de gemeenteraad geen meerderheid meer van voorstanders van het plan. De gemeenteraad nam een motie aan om alle voorbereidende werkzaamheden rond het varkenscluster Markelose Broek te staken bron: De Twentsche Courant/Tubantia, 04/03/11  

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
22-07-2009 Adviesaanvraag
22-07-2009 Datum kennisgeving
22-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-09-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 17 mrt 2011