2243. Spreiding Maastrichtse Coffeeshops

De gemeente Maastricht wil de coffeeshops in het centrum van Maastricht verplaatsen naar een drietal nieuwe locaties aan de rand van de stad. Deze nieuwe locaties zijn compacte verzamellocaties, Coffeecorners genaamd, waar zich twee of drie coffeeshops kunnen vestigen. De Coffeecorners zullen voornamelijk zijn gericht op bezoekers van buiten Maastricht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-03-2009 Adviesaanvraag
19-03-2009 Datum kennisgeving
19-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-03-2011 Kennisgeving MER
18-03-2011 Ter inzage legging MER
21-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is compleet en maakt op heldere wijze de milieueffecten inzichtelijk. Het spreidingsalternatief scoort ten opzichte van het referentiealternatief beter qua openbare orde en veiligheid en qua bereikbaarheid, verkeersafwikkeling en parkeren. Een licht negatief effect is te verwachten bij externe veiligheid. De samenvatting is prettig leesbaar en het kaartmateriaal is duidelijk.

De Commissie adviseert, vanwege de onvermijdelijke onzekerheden met betrekking tot de effectvoorspellingen en de daaruit afgeleide (milieu)effecten, de feitelijke ontwikkelingen goed te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
prof. dr. Dirk Jan Korf
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maastricht

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018