2034. Leidsche Rijn Centrum Noord

De gemeente Utrecht heeft het voornemen in Leidsche Rijn Centrum Noord de volgende plannen te realiseren: onder andere de bouw van woningen, kantoren en de ruim 260 meter hoge Belle van Zuylen toren. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-12-2007 Adviesaanvraag
19-12-2007 Datum kennisgeving
19-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2009 Kennisgeving MER
01-10-2009 Ter inzage legging MER
12-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER aandacht te besteden aan o.a:

  • de verkeerstromen en de daardoor in cumulatie veroorzaakte effecten op luchtkwaliteit, geluidhinder en externe veiligheid;
  • de invloed van de geplande hoogbouw op het landschap en de directe omgeving (bijvoorbeeld door windhinder of schaduwwerking).

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiƫle informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming. Het MER is toegankelijk geschreven. Het beschrijft de milieueffecten van twee inrichtingsvarianten. Inrichtingsvariant 1 is het oorspronkelijke ontwerp. Deze is geoptimaliseerd in inrichtingsvariant 2 op basis van kritische kanttekeningen van de Rijksbouwmeester en milieueffecten als windhinder en externe veiligheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Jan Termorshuizen
ir. Eric Zinger

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018