1827. SMB Beheerplan Voordelta

Het Beheerplan moet inzicht geven in de gebruiksmogelijkheden van het Natura 2000-gebied Voordelta en de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-02-2007 Kennisgeving MER
28-02-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
19-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het definitieve Beheerplan Voordelta is vastgesteld door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op 1 juli 2008 en door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 8 juli 2008.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
mr. dr. Annelies Freriks
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 01 sep 2008