1618. Woningbouwlocatie Braassemerland

De gemeente Alkemade heeft het voornemen om in het transformatiegebied Roelofarendsveen-Zuid het huidige glastuinbouwareaal te verwijderen en daarvoor in de plaats woningbouw te realiseren, alsmede water, groen en nieuwe recreatieve mogelijkheden en voorzieningen. Daarbij gaat het om de bouw van maximaal 2.500 woningen in een periode van 15 tot 25 jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-06-2005 Datum kennisgeving
15-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-08-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-11-2007 Kennisgeving MER
15-11-2007 Ter inzage legging MER
19-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ondanks het feit dat er in het MER uitgebreid is ingegaan op een mogelijke Lagune, is ondertussen duidelijk geworden dat daar niet voor gekozen zal worden. Het MER + aanvulling bevat voor deze besluitvorming - waarbij het voornemen een aantal keren is gewijzigd -de essentiƫle informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kaag en Braassem

Bevoegd gezag
Gemeente Kaag en Braassem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 28 mrt 2008