1570. SMB Kustversterking Zuidwest Walcheren

uitvoeren kustversterkingsplan inclusief een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-06-2006 Kennisgeving MER
08-06-2006 Ter inzage legging MER
24-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is gevraagd door de provincie Zeeland om te adviseren over de aanpak en reikwijdte van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) zoals neergelegd in de concept-Startnotitie. Na deze adviesronde zal de provincie Zeeland de definitieve Startnotitie vaststellen en die Startnotitie vormt het kader voor het op te stellen milieurapport vanwege de SMB-procedure. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Pieter Janse
prof. ir. Eric Luiten
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018