1549. Woningbouwlocatie Wilderszijde, Bergschenhoek

De gemeente Bergschenhoek heeft het voornemen de nieuwbouwwijk Wilderszijde te realiseren met in totaal circa 2400 woningen en circa 3 hectare voorzieningen. Wilderszijde heeft een omvang van ongeveer 125 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-03-2005 Datum kennisgeving
23-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
26-05-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-10-2005 Kennisgeving MER
19-10-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-10-2005 Kennisgeving MER
19-10-2005 Ter inzage legging MER
13-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het plangebied is gelegen nabij Rotterdam Airport en de HSL. De Commissie heeft tussentijds geadviseerd het MER aan te vullen op de onderdelen verkeer en luchtkwaliteit. Het toetsingsadvies geeft een positief oordeel over de inhoud van het MER inclusief de aanvulling.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER en de aanvulling aanwezig is en dat bruikbare informatie beschikbaar is gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. ir. H.A.P. Zinger

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. mr. M. Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B en W van Bergschenhoek

Bevoegd gezag
Bergschenhoek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018